Mens & Samenleving

Vanaf september 2019 krijgen al onze leerlingen in het eerste jaar het nieuwe vak “Mens & Samenleving”. Dit vak werd in het leven geroepen om te voldoen aan de nieuwe eindtermen en komt zo tegemoet aan de maatschappelijke vraag naar ‘burgerschapsvorming’. Een brede sociale, maatschappelijke en economische vorming staat bij M&S centraal. Hoofddoelstelling is dat onze leerlingen  zelfbewuste en kritische burgers worden door zich o.a. te verdiepen in burgerschap, ondernemingszin en mediawijsheid. Onze leerlingen krijgen dit vak twee uur in de week. Zo hebben zij afgelopen maanden reeds geleerd over o.a. de sociale media (voordelen en gevaren), hoe zich veilig in het verkeer begeven,  hoe een zo gezond mogelijk leven te leiden (voedingsdriehoek), keuze leren maken, …

Komende trimester staan o.a. hoe omgaan met geld, op het programma.

 
« Terug naar het overzicht

X