Stel een bedrijf voor ... GIP deel 1


6DEF aan het woord

Dinsdag 24 november verzamelden de leerlingen van 6DEF zich in lokaal A0.07 voor het sluitstuk van hun geïntegreerde proef: de mondelinge presentatie.

Ze hebben weken aan deze proef gewerkt en hebben het beste van zichzelf gegeven bij het uitwerken van opdrachten vanuit verschillende vakken.  Deze hadden alle te maken met het bestuderen van een bedrijf naar keuze. Naargelang de richting werd de nadruk gelegd op commerciële informatie, boekhouding, ICT of algemene organisatie. En maar liefst in twee of meer talen gepresenteerd.

De geïntegreerde proef of gip maakt in het Vlaamse TSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een project in de gekozen richting tot een goed einde kan brengen. De proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied.

Het evaluatieproces gebeurt in drie stappen. Gedurende de tijd dat de leerlingen werken aan de verschillende opdrachten worden ze door de leerkrachten nauw opgevolgd. Leerlingen die zich goed organiseren, die blijk geven van motivatie en doorzettingsvermogen scoren hierbij hoge cijfers.

De taken worden gebundeld in een schriftelijk rapport, dat ingebonden in tweevoud wordt afgegeven. Daarmee bewijst de leerling dat hij afzonderlijk uitgewerkte opdrachten op een gestructureerde manier kan samenvoegen en in een verzorgde taal, zonder typfouten,  op een aantrekkelijke manier aan de lezer kan presenteren. Het vergt niet alleen een globaal zicht over het hele project, maar ook oog voor detail en afwerking.

Tenslotte stelt elke leerling zijn werkstuk mondeling voor. Met behulp van een Powerpointvoorstelling wordt de historiek van het besproken bedrijf overlopen,  de activiteiten worden voorgesteld, het organogram wordt geprojecteerd en uitgelegd, en de voornaamste cijfers uit de jaarrekening worden kritisch bekeken. Van de leerlingen wordt veel gevraagd: zij moeten op hun houding en hun taal letten, zij moeten zorgen voor de nodige structuur in hun betoog, hun tempo mag niet te hoog, en ook niet te laag liggen, zij moeten de juryleden aankijken… Kortom, zij moeten een boeiend verhaal brengen over wat zij in de voorgaande weken hebben gedaan …

Wij, de jury, hopen vooral dat zij er veel bij geleerd hebben. Het behaalde resultaat is uiteindelijk maar een nevenproduct van inzet, organisatie, motivatie, interesse, enz … 

En nu deze uitdaging achter de rug is volgt de volgende: de examens staan immers voor de deur.

 

Wij wensen alle leerlingen veel succes toe!

 

W. Baert


 

 
« Terug naar het overzicht

X