Met twee leerkrachten voor de klas ...

Sinds enkele schooljaren werken we in een aantal klassen gedurende één lesuur in de week met het systeem: 'co-teaching'. Hierbij werken twee leraren in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les te laten halen. Met teamteaching kunnen we heel erg inspelen op de talenten en de mogelijkheden van de individuele leerling. De leraren geven samen instructies. De sterkste groep leerlingen start met de ene leraar terwijl de groep die wat meer uitleg en begeleiding nodig heeft, die krijgt van de andere leraar. Ook individuele leertrajecten proberen we op deze manier op te vangen.

Leraren geven door co-teaching het goede voorbeeld. "Je kan kinderen niet leren samenwerken, als je het zelf niet doet".

X