Onze visie

Een stedelijke en toch groene school. Een school in het centrum en met een groene open
ruimte. Het zijn tegenstellingen die wij bij het Sint-Annacollege graag met elkaar verenigen.
Met aandacht voor elke leerling, actie voor elke uitdaging en ambitie voor de toekomst
maken we er samen een spetterend nieuw jaar van. Elk jaar opnieuw.

 

Aandacht

• voor waarden en normen waardoor we weten wat we van mekaar mogen verwachten;
• voor iedereen die onze schoolpoort binnenstapt; 
• voor tekortkomingen en verdiensten, voor de grote en de kleine verhalen van elkeen;
• voor schoonheid en warmmenselijkheid;
• voor relationele vorming, gebaseerd op wederzijds vertrouwen;
• voor een correct en vriendelijk taalgebruik;
• voor capaciteiten en talenten en de ontwikkeling ervan;
• voor een ernstige resultaatgerichte studie-inzet binnen de eigen mogelijkheden.

 

Actie

• kwalitatief sterk studie-aanbod in een leer-rijke omgeving;
• brede waaier van studierichtingen, voor ieders capaciteiten en interesses;
• gastdocenten op diverse terreinen;
• culturele vorming, zowel binnen als buiten de lesuren (o.a. cultuurpas);
• binnen- en buitenlandse studiereizen (o.a. Brugge, Brussel, Parijs, Londen, Italië);
• solidariteitsacties (o.a. sponsortocht, soep op de stoep);
• een gezonde geest in een gezond lichaam (o.a. gezondheidsdag, namiddagsport, memorial, Galgenweelloop);
• creativiteit ten top in het leerlingentoneel, free podium en andere initiatieven;
• pastorale vorming vanuit ons christelijk opvoedingsproject (o.a. tijdens onze bezinningsdagen).

 

Ambitie

• positieve resultaten van oud-leerlingen zowel bij bachelor- als masterstudies;
• doorgedreven studiekeuzebegeleiding;
• juryproeven voor alle zesdejaars, onder meer in het stijlvolle kader van de Antwerpse Boerentoren;
• wetenschapsweek met smaakmakers voor verdere opleidingen;
• gastsprekers over verscheidene onderwerpen;
• voeling met het bedrijfsleven door o.a. bedrijfsbezoeken, bedrijvenspel, enz.;
• stageprojecten met maatschappelijke relevantie;
• ontwikkelen van burgerzin met aandacht voor de daarbij horende vaardigheden;
• stimuleren van een open en ruime kijk op het leven en de maatschappij;
• opvoeden tot zelfkennis en het maken van bewuste keuzes.
X